اخبار

بخشنامه افزایش حقوق و مزایای سال 1397 مصوبه هیات وزیران

دانلود بخشنامه صفحه 1

دانلود بخشنامه صفحه2

راهنمای مربوط به اعمال بخشنامه 1397 در سیستم

بخشنامه دستمزد سال 97 ابلاغ شد

بخشنامه حداقل دستمزد سال 97که به تصویب شورای عالی کار رسید، با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به پیوست تصویر بخشنامه شماره 2364 مورخ 23/1/1397 موضوع حداقل مزد سال 1397 و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ […]

آیین نامه استخدامی اعضای علمی و غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

با توجه به ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای علمی و غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به اطلاع میرساند کلیه محاسبات آیین نامه مزبور در سامانه نرم افزاری کارگزینی گنجانده و آماده ارائه میباشد، جهت اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید(شماره تلفن مستقیم :88721286)

 

دریافت آیین نامه