راهنمای کاربری فرایند محاسبات حقوق و مزایای سال 98 در سامانه منابع انسانی بام پردازش، جهت استفاده، آماده و در اختیار همگان قرار می گیرد.

در صورتیکه هریک از مراکز آماده صدور احکام با شیوه نامه مزبور هستند می توانند از نسخه ای که در همین کانال قرار می گیرد استفاده نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه متاسفانه بخشنامه دولت دارای ابهاماتی بوده و مرجعی رسمی تا کنون به صورت شفاف به ایهامات پاسخ نداده است لذا دستور العمل ارائه شده نظر این شرکت با مشاوره ی تعدادی از کارشناسان منابع انسانی می باشد.

حقوق و مزایاسال 98