با توجه به ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای علمی و غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به اطلاع میرساند کلیه محاسبات آیین نامه مزبور در سامانه نرم افزاری کارگزینی گنجانده و آماده ارائه میباشد، جهت اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید(شماره تلفن مستقیم :88721286)

 

دریافت آیین نامه