طریقه گرفتن فایل شاغلین صندوق بازنشستگی از سیستم حقوق و دستمزد

بعد از قراردادن exe در مسیر برنامه و اجرای آن ، موارد زیر باید انجام شود :

۱) بازسازی جداول به طور کامل

۲) بروز رسانی اطلاعات از سیستم کارگزینی ، در حالتی که تیک شماره ۳،۵،۶ زده شده باشد و تاریخ شروع را از ۰۰/۰۰/۰۰ قرار دهید .

تذکر : حتما تنظیمات بروز رسانی باید درست انجام شده باشد .

۳) تمام اطلاعات فردی پرسنل به طور کامل باید وارد گردد(مواردی که در فایل بازنشستگی آمده است) . اعم از محل تولد، رسته، رشته تحصیلی و …

۴) تمامی اطلاعات وارد شده برای پرسنل باید منطبق با اطلاعات بازنشستگی باشد . این اطلاعات را می توانید از سایت بازنشستگی (cspfiran.com) قسمت دریافت فایلهای مورد نیاز مدیریتها و دستگاههای اجرایی دانلود کرده و در فایل Emp-base table.xls مشاهده کنید .

۵) محاسبه حقوق برای استخدامهایی که دارای صنذوق بازنشستگی هستند.

۶) ساخت فایل بازنشستگی ( گزارش – لیست و فیش و … – تهیه فایلهای شاغلین صندوق بازنشستگی کشوری – گزارش)

۷) ورود استخدام مربوط در هر کدام از قسمتها

۸) تعریف پارامترهای حقوقی

تذکر: در تعریف پارامترهای حقوق باید پارامترها را مطابق با فایل Emp-help.pdf ( مراجعه به بند۴ در صفحات ۱۱و۱۲و۱۳ ) تنظیم کنید . به عنوان مثال ، اگر استخدام رسمی دارای پارامتر عائله مندی و اولاد باشد ، چون در لیست این جدول ذکر نشده ، پس نباید جزء پارامترها قرار دهید .

۹) ساخت فایل بازنشستگی

 

تست کردن فایل :

برنامه بازنشستگی را نصب کرده ، در قسمت اطلاعات excel ، فایل خود را انتخاب کنید. با کلیک بر روی بررسی فایل ورودی، فایل خوانده شده و در ستون آخر می توانید اشکالات فایل را مشاهده کنید .