شرکت بام پردازش تهران (سهامی خاص) ، دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک کشوربوده ودر مدت زمانی که از سال ۷۸ تا کنون در جامعه انفورماتیکی کشور حضور داشته است، توانمندی خود را بخوبی اثبات نموده و منشأ ارائه خدمات شایان توجهی به کشور بوده است.مهمترین پروژه شرکت، طراحی و پیاده سازی سیستم های یکپارچة اتوماسیون اداری و مالی است.دانشگاه هاو مراکز پژوهشی کشور می باشد. این پروژه، از سال ۱۳۷۹، با اهتمام و پشتیبانی معاونت طرح و توسعه و دفتر امور رایانه‌ای وزارت علوم آغاز گردید. تکوین این پروژه، با عنایت به تجارب وسوابق کارشناسان شرکت و با مطالعه و امکان سنجی تعدادی از دانشگاه های کشور صورت پذیرفت و طراحی و پیاده سازی آن بر وفق کامل با نیازهای دانشگاهی و واحدهای تابعة وزارت علوم مبتنی گشت.این سیستم ها تا کنون در بیش از صد مرکز دانشگاهی عملیاتی شده اند. در این مدت ضمن تلاش برای بهینه سازی وبروزآوری فناوری های مورد استفاده در طراحی و پیاده سازی سیستم ها،نظرات کارشناسی مدیران اجرائی و کاربران صاحب نظر به صورت بازخوردهای سازنده، به سیستم هااعمال شده است. در انتخاب محل برای نصب و راه اندازی سیستم ها، مستعد بودن مرکز دانشگاهی و پیگیری مسؤولین ذی ربط، کاملامؤثر بوده است .محورهای فعالیت های شرکت فعالیت های اصلی شرکت بامِ پردازش تهران، در قالب محورهای ذیل خلاصه می شود.

 

  • مطالعات شناخت، آنالیز و تجزیه و تحلیل سیستم ها، بر اساس روش مندی ها
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع اداری و مالی
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های گزارش گیری مدیریت و گزارش گیری مدیران اجرایی
  • طراحی و پیاده سازی سایت های اینترنتی و اینترانتی
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی وبی
  • اجرای شبکه های محلی
  • پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی ارائه شده از سوی شرکت
  • پشتیبانی فنی سخت افزاری تجهیزات رایانه ای و شبکه ها