شرکت بام پردازش تهران (سهامی خاص) ، داراي مجوز شوراي عالي انفورماتيك كشوربوده ودر مدت زماني كه از سال 78 تا كنون در جامعه انفورماتيكي كشور حضور داشته است، توانمندي خود را بخوبي اثبات نموده و منشأ ارائه خدمات شايان توجهي به كشور بوده است.مهمترين پروژه شركت، طراحي و پياده سازي سيستم هاي يكپارچة اتوماسيون اداري و مالي است.دانشگاه هاو مراكز پژوهشي كشور مي باشد. اين پروژه، از سال 1379، با اهتمام و پشتيباني معاونت طرح و توسعه و دفتر امور رايانه‌اي وزارت علوم آغاز گرديد. تكوين اين پروژه، با عنايت به تجارب وسوابق كارشناسان شركت و با مطالعه و امكان سنجي تعدادي از دانشگاه هاي كشور صورت پذيرفت و طراحي و پياده سازي آن بر وفق كامل با نيازهاي دانشگاهي و واحدهاي تابعة وزارت علوم مبتني گشت.اين سيستم ها تا كنون در بيش از صد مركز دانشگاهي عملياتي شده اند. در اين مدت ضمن تلاش براي بهينه سازي وبروزآوري فناوري هاي مورد استفاده در طراحي و پياده سازي سيستم ها،نظرات كارشناسي مديران اجرائي و كاربران صاحب نظر به صورت بازخوردهاي سازنده، به سيستم هااعمال شده است. در انتخاب محل براي نصب و راه اندازي سيستم ها، مستعد بودن مركز دانشگاهي و پيگيري مسؤولين ذي ربط، كاملامؤثر بوده است .محورهاي فعاليت هاي شركت فعاليت هاي اصلي شركت بامِ پردازش تهران، در قالب محورهاي ذيل خلاصه مي شود.

 

  • مطالعات شناخت، آناليز و تجزيه و تحليل سيستم ها، بر اساس روش مندي ها
  • طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اداري و مالي
  • طراحي و پياده سازي سيستم هاي گزارش گيري مديريت و گزارش گيري مديران اجرايي
  • طراحي و پياده سازي سايت هاي اينترنتي و اينترانتي
  • طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي وبي
  • اجراي شبكه هاي محلي
  • پشتيباني سيستم هاي اطلاعاتي ارائه شده از سوي شركت
  • پشتيباني فني سخت افزاري تجهيزات رايانه اي و شبكه ها