اخبار

12 05, 2014

قانون مالیات بر درآمد حقوق سال 1393

از ابتدای سال 93 با توجه به قانون بودجه، نحوه محاسبه مالیات کارکنان دولت به صورت پلکانی محاسبه می شود به طوری که حقوق ماهیانه زیر یک میلیون تومان […]

31 07, 2012

اعمال ضرایب سال 1392

با توجه به اعلان ضرایب مربوط به سال 1392 از طرف هیات محترم وزیران ضرایب مزبور به شرح ذیل اعلام میگردد:

۱ـ ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها […]

رضایت مشتریان

بدینوسیله گواهی میگردد شرکت بام پردازش تهران در زمینه سامانه های پرسنلی و حقوق و دستمزد تعهدات خود را به نحو احسن به انجام رسانده و مرکز فن آوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران از نحوه ی عملکرد این شرکت رضایت دارد    
دانشگاه تهران
با عنایت به همکاری صمیمانه آن شرکت در خصوص راه اندازی و بروزرسانی نرم افزار خریداری شده بدینوسیله از زحمات بی شائبه جنابعالی و پرسنل محترمتان تقدیر و تشکر به عمل می آید .
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراما، بدینوسیله مراتب رضایت این دانشگاه از کیفیت نرم افزار ارائه شده حقوق و مزایا در خصوص حسن همکاری و پشتیبانی خوب آن شرکت اعلام می گردد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
احتراما ضمن رضایتمندی دانشگاه صنعتی شیراز از نرم افزار کارگزینی خریداری شده از آن شرکت، بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی از خدمات پشتیبانی آن شرکت محترم اعلام می گردد.
دانشگاه صنعتی شیراز
با سلام و احترام، با عنایت به رضایتمندی همکاران از راه اندازی نرم افزارهای حقوق، حسابداری، احکام از شرکت بام پردازش از سال 1382 و همچنین پشتیبانی نرم افزارها در سنوات بعد بدینوسیله از زحمات بی شاعبه و صمیمانه آن شرکت سپاسگزاری می گردد.امید است این همکاری در سنوات آتی ادامه یابد.
دانشگاه شیراز
با توجه به همکاری صمیمانه در خصوص راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای خریداری شده(حقوق پرسنلی،انبار و اموال) بدین وسیله از زحمات جنابعالی و کلیه پرسنل محترم آن شرکت تقدیر و تشکر به عمل می آید.
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بدینوسیله از زحمات آن مجموعه بابت ارائه خدمات مورد نیاز پژوهشگاه( نصب، راه اندازی و پشتیبانی بام)، در طول همکاری تقدیر و تشکر می گردد.
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
با سلام، ضمن تشکراز خدمات ارائه شده و همکاری آن شرکت در استقرار سیستم کارگزینی این دبیرخانه، بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام می نماید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی
احتراما بدینوسیله مراتب رضایت از نرم افزارهای ارائه شده به این پژوهشگاه و حسن همکاری و پشتیبانی آن شرکت اعلام می گردد.
پژوهشکده سامانه های فضانوردی
احتراما، ضمن اعلام رضایت مندی این دانشگاه از نرم افزار کارگزینی خریداری شده از آن شرکت محترم بدینوسیله مراتب قدردانی از حسن همکاری و ارائه خدمات پشتیبانی مربوط اعلام می گردد.
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

 

دریافت فایل

مرکز دریافت نسخه ها

دریافت فایل

برخی از مشتریان